23%-
قیمت اصلی 585,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.
34%-
قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 398,000 تومان است.